gabinet psychologiczny

Ewa Wojtych

+48 502 98 33 98

Moje publikacje

Przetłumaczyłam na język polski wiele tekstów psychologicznych. Niektóre z nich to artykuły naukowe lub książki przeznaczone dla specjalistów. Inne nie wymagają przygotowania psychologicznego. Do tych drugich zaliczam wydane nakładem GWP bestselerowe książki Leo Buscaglii Miłość, Radość życia, oraz książki dla dzieci, np. Co jest za horyzontem, czy Krzyś jest wyjątkowy. Ta ostatnia książeczka wprowadza dzieci w tematykę autyzmu. Poniżej przedstawiam kilka wybranych publikacji, przetłumaczonych przeze mnie w całości lub w części.

Wybrane tłumaczenia (całe książki):

Wybrane tłumaczenia części książek:

  • Psychologia emocji. Wybór tekstów red. Michael Lewis i Jeannette M. Haviland-Jones. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
  • Osobowość a ekstremalny stres. Wybór tekstów red. Jan Strelau. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
  • Kobiety i mężczyźni. Wybór tekstów red. Bogdan Wojciszke. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
  • Terapia zaburzeń seksualnych. Wybór tekstów red. Sandra R. Leiblum i Raymond C. Rosen. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Publikowałam również w specjalistycznych czasopismach własne teksty związane z psychologią lub tematyka społeczną. Oto przykładowe pozycje: