gabinet psychologiczny

Ewa Wojtych

+48 502 98 33 98

Moja oferta online

Oferta w przypadku psychologa, to coś innego niż oferta firm handlowych czy usługowych. Jako psycholog nie mam „w sklepie” towarów, a w moim warsztacie - inaczej niż na przykład w warsztacie mechanika, który przyjmuje do naprawy zepsuty samochód - pracują ręka w rękę psycholog i klient jednocześnie. Decydując się na skorzystanie z mojej oferty, klient wnosi swój udział w postaci zaangażowania w proces zmiany, swojego unikalnego doświadczenia życiowego i jedynej na świecie wiedzy o samym sobie. Wkładem psychologa jest jego specjalistyczna wiedza i umiejętności, doświadczenie zawodowe i życiowe, ale również gotowość do towarzyszenia klientowi w poszukiwaniu jego własnej drogi i bezwzględny szacunek dla jego wyborów. Swoją ofertę kieruję do wszystkich osób w trudnych sytuacjach lub pragnących zmiany. Osobną ofertę przygotowałam dla szkół i dla rodziców.

Trudne sytuacje

Czym jest trudna sytuacja? To samo zdarzenie może być źródłem radości dla jednego człowieka i przyczyną rozpaczy dla innego. Co więcej, może być postrzegane odmiennie przez tę samą osobę w różnych okresach jej życia. Już w starożytności zauważono, że człowieka męczą nie rzeczy same w sobie, ale jego wyobrażenia o tych rzeczach. Choć tej maksymie daleko do całej prawdy, to przecież jest w tym pewna racja, że jakość naszego życia zależy często od tego, jak odbieramy rzeczywistość.

Ponieważ nie można jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czym jest trudna sytuacja, podam tylko kilka przykładów trudności, z którymi klienci pojawiają się w gabinecie. Chcę jednocześnie bardzo mocno podkreślić, że trudnych sytuacji może być tak wiele, jak wielu jest ludzi na świecie. Oto przykładowe problemy, z którymi klienci mogą się zgłosić do mojego gabinetu: trudne relacje (z członkiem rodziny lub z osobami spoza rodziny), samotność, powtarzające się niepowodzenia w realizacji celów, zmiana sytuacji życiowej, emigracja, powrót z emigracji, trudności związane z wymaganiami dnia codziennego lub oczekiwaniami innych, przygnębienie, lęk, niepokój, obniżona samoocena.

W mojej ofercie mam również indywidualny, „szyty na miarę” program radzenia sobie ze stresem dostosowany do sytuacji, potrzeb i możliwości danego klienta. Ten program powstaje podczas kilku (standardowo około ośmiu) spotkań. Klient wraz ze mną przygląda się swoim wzorcom doświadczania trudności, swoim najczęstszym reakcjom na stres i nawykowym sposobom radzenia sobie z nimi. Poznaje mechanizm działania stresu na organizm i eksploruje nowe metody i techniki zmierzające do redukcji odczuwanego poziomu stresu i odwrócenia skutków przedłużającego się działania bodźców stresujących. Panuje przekonanie, że tego rodzaju programy są przeznaczone głównie dla biznesmanów czy wypalonych zawodowo pracowników wielkich korporacji. Istotnie, szkolenia antystresowe jakie prowadziłam, często odbywały się na zlecenie firm. Jednak niejednokrotnie przekonałam się, że indywidualny program radzenia sobie ze stresem przynosi korzyść niemal każdemu: studentom i uczniom, nauczycielom, rodzicom czy osobom pozostającym w trudnych relacjach.

Zapraszam do swojego gabinetu wszystkich, którzy czują, że w ich życiu coś się dzieje i chcą mieć większy wpływ na to, co się właściwie dzieje, w jakim kierunku to zmierza, a czasem po prostu pragną poczuć ulgę w cierpieniu.

Dzieci i rodzice

Niekiedy zastanawiam się, komu dzisiaj jest trudniej: dzieciom czy ich rodzicom. Nieustannie zmieniający się świat stawia i przed dziećmi, i przed rodzicami coraz większe wyzwania, którym niekiedy bardzo trudno jest sprostać. Moim zadaniem jest towarzyszenie dzieciom i ich rodzicom w ich drodze ku zmianie na lepsze. Szczególnie ważne jest dla mnie wspieranie rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, na przykład z zespołem Aspergera, ADHD czy też dzieci znajdujących się w trudnych sytuacjach. Przed rodzicami tych dzieci stoją niewyobrażalne wyzwania. Poza Zespołem Aspergera czy ADHD w swojej praktyce spotykam dzieci z takimi trudnościami, jak zaburzenia lękowe, niska samoocena, problemy w szkole, nieharmonijny rozwój emocjonalny/społeczny czy trudności związane z okresem dojrzewania.

Moja praca z rodzicami dotyczy takich obszarów, jak trudne emocje związane z zachowaniami dzieci, sposoby radzenia sobie w konfliktowych sytuacjach, trudności w komunikacji z dzieckiem, różnice międzypokoleniowe lub międzykulturowe a także wspieranie rodziców, którzy chcą pomóc swoim dzieciom bezpiecznie przejść przez okres dojrzewania. Dzieci i rodziców przyjmuję w gabinecie w Gdyni, ale w razie potrzeby prowadzę również obserwacje psychologiczne w warunkach domowych lub przedszkolach i szkołach na terenie Trójmiasta.

Niekiedy trafiają do mnie rodzice bardzo zaniepokojeni jakimś zachowaniem dziecka. Obawiają się, że to zachowanie może przysporzyć w przyszłości wielu kłopotów. Taki niepokój jest zrozumiały, gdyż rodzicom zależy na prawidłowym rozwoju ich maluchów. Kiedy więc widzą, że coś się dzieje inaczej, niż się spodziewali, pojawiają się obawy a nawet bezsenne noce. Niekiedy okazuje się, że to, co rodzice biorą za niepokojące czy nienormalne zachowanie, mieści się jednak w normie rozwojowej dla danego wieku. Nie jest wtedy potrzebna żadna interwencja psychologiczna ani medyczna. Co więcej, to właśnie nadmierne skupianie się rodziców czy nauczycieli na danym zachowaniu może być źródłem problemów w przyszłości. Mądry lekarz lub psycholog nie będzie zatem naciągał rodziców na dodatkowe wizyty, badania i koszty, ale wyjaśni, jakie zachowania są zupełnie normalne i nie wymagają działania ze strony otoczenia, a jakie powinny skłaniać rodziców do bliższego przyjrzenia się problemom i podjęcia środków zaradczych czy terapeutycznych.

Pracując z rodzinami pamiętam, że bycie mamą czy tatą to dla wielu osób najważniejsze życiowe role. I choć w większości przypadków rodzice dobrze sobie radzą z wypełnianiem tych ról, to życie potrafi nas niekiedy zaskakiwać. Niespodziewanie znajdujemy się w sytuacji, w której niełatwo znaleźć dobre rozwiązanie. Jeżeli nałożyć na to wymagania, jakie stawia przed kobietami i mężczyznami współczesny świat, pracę, szkołę, niepewność dotyczącą przyszłości, kłopoty zdrowotne czy rodzinne, to okazuje się, że ilość czynników stresujących zaczyna przekraczać możliwości najbardziej nawet odpornych organizmów. Szczególnie wtedy potrzebujemy nowego spojrzenia na rodzicielstwo, na nasze dzieci, na to, co jest w naszym i ich życiu ważne. Moim zadaniem jako psychologa jest wspieranie rodziców i pomaganie im, by nie tracili z oczu tego, co dla nich i ich dzieci jest najważniejsze.

Moja oferta dla szkół

Przykładowe warsztaty dla dzieci i młodzieży:

 1. TO JA, EMPATIA (Dla dzieci młodszych – Wprowadzenia pojęcia. Dla starszych – Skłonienie do refleksji na temat zachowań empatycznych). 2-3 godziny lekcyjne.
 2. RAZEM CZY OSOBNO (Współpraca czy rywalizacja, plusy i minusy dwóch podejść) 2-3 godziny lekcyjne.
 3. TO BOLI (Promocja zachowań prozdrowotnych, przeciwdziałanie przemocy) cykl spotkań 4 x 2 godziny lekcyjne (możliwość rozszerzenia o spotkania z wychowawcami – wykład i spotkanie powarsztatowe).
 4. POWIEDZ „NIE” (niebezpiecznym zachowaniom – piciu, paleniu, zażywaniu narkotyków) cykl spotkań (4 x 2 godziny lekcyjne) lub jedno spotkanie (3 godziny lekcyjne).
 5. KIM JESTEM, KIM SIĘ STAJĘ? – systematyczne spotkania raz w tygodniu dla młodych ludzi poszukujących swojej drogi, nieśmiałych, niepewnych siebie lub doświadczających kryzysu (tu maksymalna wielkość grupy 12 osób) – systematyczne spotkania raz w tygodniu.
 6. KREATYWNOŚĆ DZIECI I MŁODZIEŻY – jedno lub kilka spotkań poświęconych twórczemu rozwiązywaniu problemów i poznaniu tego, co sprzyja kreatywności, a co ją hamuje.
 7. TEN INNY Zajęcia dla dzieci poświęcone tematyce różnorodności. Celem zajęć jest pobudzenie refleksji i próba odpowiedzi na pytania: Kiedy odmienność pomaga, a kiedy przeszkadza? Czy lepiej jest być takim samym jak inni, czy też kimś wyjątkowym? Kiedy warto ustąpić, a kiedy trzeba powiedzieć „nie”.
 8. INNE WARSZTATY NA ZAMÓWIENIE.

Przykładowe warsztaty i wykłady dla nauczycieli:

 1. DZIECKO Z ZESPOŁEM ASPERGERA (spektrum autyzmu) – dlaczego jest nam tak trudno? Prezentacja na temat podstawowych symptomów, omówienie trudności diagnostycznych, metody pracy. Teoria i praktyka.
 2. KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA. Omówienie koncepcji przydatnych w pracy nauczyciela: komunikaty Ja a komunikaty Ty, udzielanie informacji zwrotnej, ocenianie.
 3. POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY. Cykl warsztatowy dla nauczycieli w oparciu o NVC (Nonviolent Communication) Marshalla Rosenberga. Bardzo przydatne zarówno w kontaktach zawodowych, jak i prywatnych.
 4. WARSZTATY ANTYSTRESOWE. Jest to szczególnie polecany warsztat lub cykl warsztatów (w zależności od zapotrzebowania). Stres jakiemu poddany jest nauczyciel można porównać do stresu pilota podczas startu i lądowania samolotu pasażerskiego. Jednak o ile start czy lądowanie samolotu trwa kilka minut, to nauczyciele niejednokrotnie narażeni są na przedłużone działanie bodźców stresujących, które odbija się niekorzystnie na ich zdrowiu, pracy, a także wpływa na kształt ich relacji osobistych. Dlatego niezwykle ważne jest, aby nauczyciele mieli do dyspozycji narzędzia, które pomogą im radzić sobie ze stresorami i odwracać niekorzystne skutki przedłużającego się stresu. Na tych warsztatach uczymy się czynić ze stresu naszego sprzymierzeńca.
 5. INNE WARSZTATY NA ZAMÓWIENIE.

UWAGA: Na życzenie prowadzę również warsztaty w języku angielskim.